Välkommen till Lingvia!

Som pensionerad professor i kommunikation håller jag – när tiden räcker till – gärna föreläsningar i ämnen som jag sysslat med i min forskning. Och gärna också i sådana ämnen som bara intresserar mig!

Bokrelease! Se den här!
Människans ansikten
Den här boken handlar om ett hus, Villan, och de människor som kallat det för sitt. Det är ett hus som skänkt mycken glädje. I över 130 år har människor glatt sig åt att få bo här, arbeta här eller komma på besök. Läs mer här.

Se filmen om boken här:

you tube

Boken finns att köpa i Åtvidaberg

ICA Supermarkets förbutik
Tilasvägen 2
59730Åtvidaberg

Villa Baro

Tryck & Media


Brukskultur Åtvidaberg

Eller i Stockholm

Götrich & Co
Humlegårdsgatan 19
114 46 Stockholm
Tel 08-23 43 03

Eller på Nätet

www.bokus.se

Du kan också köpa boken genom att
kontakta mig: viveka.adelsward@baroniet.se

 

Publikationer under 2009-2020:

Människans ansikten

Villan - ett lyckligt hus 2020.
Utg. Viveka Adelswärd
Läs mer...

Människans ansikten

Jacques d’Adelswärd-Fersen l’insoumis de Capri. Éditions SÈGUIER. 2018.
Medförf.: Jacques Perot
Läs mer...

Människans ansikten

Husens röster.
2018.
Carlsson Bokförlag

Läs mer...

Människans ansikten

Från fornforskning till konst i världsklass. Östergötlands fornminnes- och museiförening 150 år.
2014. Östergötlands museum 2014. ISBN 978-91-85908-97-4.

Människans ansikten

"Alltför adlig, alltför rik, alltför lättjefull" - Jacques d'Adelswärd-Fersen.
2014.
Carlsson Bokförlag

Läs mer...

Människans ansikten

Presshistorisk Årsbok
2013.
Svensk Presshistorisk Förening.

Läs mer...

Människans ansikten

Bergsbruk och industri. Makt och idyll. Åtvidaberg under 600 år.


Läs mer...

Människans ansikten

Människans ansikten.
Carlsson Bokförlag.

Läs mer...

Till struntpratets lov

Till struntpratets lov.
Brombergs.

Läs mer...

Till struntpratets lov

1900-talet. Signums svenska kulturhistoria.
Bokförlaget Signum.

Läs mer...

Till struntpratets lov   I Hagdahls smak.
Carlsson bokförlag.

Läs mer...
Till struntpratets lov   Den väsentliga vardagen.
Carlsson bokförlag.

Läs mer...
Till struntpratets lov

Think outside the box
– do the right thing.

Litografen Vinslöv AB

Läs mer...

 

 
  Counter