Den väsentliga vardagen: några diskursanalytiska perspektiv

(Redaktörer: Anna Sparrman, Jakob Cromdahl, Ann-Carita Evaldsson och Viveka Adelswärd.)

Boken handlar om hur människor i olika sammanhang samspelar och skapar mening. Gemensamt för bokens skribenter är att de är eller har varit doktorander för professor Karin Aronsson vid Institutionen Barn och tema Kommunikation, vid Linköpings universitet. Sedan mitten av 1980-talet har institutionen erbjudit en dynamisk forskningsmiljö för personer med intresse för samtal, kulturella uttryck och socialt liv i och utanför institutionella sammanhang. Boken vänder sig till studenter, lärare, forskare samt praktiker med intresse för samtal, kulturella utryck och andra vardagliga fenomen som t.ex. tolkade samtal, flerspråkighet, visuell kultur, kamratrelationer, läsning, bildanvändning, grupparbete, etc.

 
Till struntpratets lov

ISBN 978-91-7331-229-5

Förlag: Carlsson bokförlag

Utgiven: 2009