Publicerat

Jag har givit ut följande populärvetenskapligt inriktade böcker:

Prat, skratt, skvaller och gräl - och annat vi gör när vi samtalar. 1991. Brombergs.

Att förstå en berättelse - eller historien om älgen. 1996. Brombergs.

Samtal mellan hem och skola.  (Tillsammans med  Ann-Carita Evaldsson & Eva Reimers.) 1997. Studentlitteratur.

Kvinnospråk och fruntimmersprat. Forskning och fördomar under 100 år. 1999.  Brombergs.

Ord på glid. 2001. Brombergs. (Illustrationer Caroline Blixt.)

Framtida skuggor. (Tillsammans med Lisbeth Sachs.) 2002. Arkiv förlag.

Till struntpratets lov. 2009. Brombergs.

I Hagdahls smak. (Utgivare tillsammans med Gunnar Lindquist.) 2009. Carlssons bokförlag.

Människans ansikten. Känslor, karaktärer och karikatyrer. (Utgivare tillsammans med Per-Anders Forstorp.) 2012. Carlssons bokförlag.

"Alltför adlig, alltför rik, alltför lättjefull" - Jacques d'Adelswärd-Fersen 2014. Carlsson Bokförlag

Jacques d’Adelswärd-Fersen l’insoumis de Capri. 2018. Éditions SÈGUIER. Paris

Husens röster. 2018. Carlsson Bokförlag.

Villan – ett lyckligt hus. 2020. Viveka Adelswärd. DanagårdLitho.

www.brombergs.se
www.arkiv.nu
www.carlssonbokforlag.se

 
CV och fullständig publikationslista.

Här kan du ladda hem och läsa mitt fullständiga CV i pdf-format:
PDF