Om mig

Jag bor sedan länge i Åtvidaberg i Östergötland med min man, Johan, och våra tre hundar. Johan och jag har varit gifta sedan 1963 och har tre söner. Mer om familjen på www.baroniet.se och www.curie.se.

Efter min pensionering från Linköpings universitet www.liu.se har jag fortsatt med vissa akademiska uppdrag som sakkunnig, ledamot i betygsnämnd och opponent. Min sista doktorand, Charlotte Lundgren, disputerade 2009. Läs mer om Charlotte här. Men jag håller gärna populärvetenskapliga föreläsningar och fortsätter också att skriva. För tillfället intresserar jag mig för familjehistoria, men arbetar också vidare på mina idéer om hur hus och bostäder kan kommunicera.

Mitt uppdrag som ordförande i Brukskultur Åtvidaberg www.brukskultur.se har jag nu lämnat, men intresserar mig fortfarande för verksamheten, liksom den i Hagdahlsakademien www.hagdahlsakademien.se och Måltidsakademien www.maltidsakadmien.se

 
CV och fullständig publikationslista.

Här kan du ladda hem och läsa mitt fullständiga CV i pdf-format:
PDF