Föreläsningar

Måltiden – inte bara mat utan också prat.

Charles Emile Hagdahl - mannen som såg mat som konst och vetenskap.

Varför skvallrar vi? Om det föraktade skvallrets betydelse.

Till struntpratets lov. Om hur viktigt småprat och samtal om ditt och datt faktiskt kan vara för oss människor.

Några nedslag i svenskans utveckling under 1900-talet.

Kan hus kommunicera? Om hur våra hus/bostäder kan tala till oss och väcka känslor.


Det slutade med 5 gram kokain i ett glas champagne.  Om författaren Jacques d’Adelswards liv på Capri under 1900-talets två första decennier.

Jag är medlem i Sveriges författarförbund och följer i stort deras rekommendationer vad gäller ersättning.  www.forfattarforbundet.se.