Bergsbruk och industri. Makt och idyll. Åtvidaberg under 600 år

Åtvidabergsbygdens utveckling speglar huvuddragen i svenska bruks.- och industrihistoria. En lång industriell tradition tillbaka till ett medeltida bergsbruk. Ett gigantisk bruksomland. Bruksledningens makt symboliserad av en monumental bruksarkitektur. En utvecklad omhändertagaranda samt stöd till förenings- och musikliv gav bruksbefolkningens ”bröd och skådespel”. Under sent 1800-tal hotade bruksdöd, men kopparverket ersattes av träindustri och Åtvidaberg förvandlades till ett modernt villasamhälle med den engelska trädgårdsstaden som förebild. Mot mitten av 1900-talet blev Åtvidaberg centrum i en världsomfattande koncern med räknemaskinen FACIT som huvudprodukt. Nypatriarkalt styre medförde omfattande stöd till idrott och kulturliv. Facitkrisen resulterade i en av det sena 1900-talets första stora svenska företagskrascher. Efter facit växte det ”småföretagsamma Åtvidaberg” fram, men också ett helt nytt lokalpolitiskt landskap.

Boken innehåller följande artiklar:

Svante Kolsgård:
Det svenska brukssamhället – en märklig samhällsbildning.; Åtvidaberg – en brukstypisk historia.; Åtvidaberg – ett industriellt mönstersamhälle?; Bruk och omland – ”en stat i staten”.

Britt Svensson:
Avtryck – före bergsbrukets tid.; Drömmen om de ädla metallerna.

Roy Andersson:
Hyttfolket – om arbete och hushåll vid Åtvidabergs Kopparverk i mitten av 1800-talet.

Viveka Adelswärd:
Musiklivet i Åtvidaberg.

Staffan Förhammar:
Omvandlingarnas tid – den politiska utvecklingen i Åtvidaberg 1970-2010.

 
Människans ansikten

Brukskultur Åtvidaberg

Utgivningsår: 2013

ISBN 978-91-637-3807-4