Think outside the box
– do the right thing

(Redaktör: Marika Wachtmeister.)

Medverkande konstnärer: Donald Baechler, Roger Wilson, Ann Hamilton och fotografen Anders Norrsell.

Medverkande författare och forskare: Viveka Adelswärd, Cecilia Garme, Alexandra Peters, Martin Lind, Christina Warfvinge, Ronny Ambjörnsson, Ingela Lind, Lisbeth Rausing, Svante Lindquist, Olle Stendahl, Magnus G. Lind, Thomas Harttung, Henrik Bauer, Maria Masoomi, Jan Fryk, Stefan Edman, Inge Knutsson, Bera Nordahl, Björner Torsson, Ralph Edenheim och Pehr G. Gyllenhammar.

Viveka Adelswärd: New frames, new views. Sidrona 13-22. Bokens redaktör, Marika Wachtmeister, har skrivit den första texten ”The multi-tasker C-G”, i denna vänbok till C-G Wachtmeister på hans 60-årsdag. Den anger ett tema till bidragsgivarna att utgå från när de reflekterar över vikten av personligt ställningstagande, av att försöka få syn på de egna utgångspunkterna och begränsningarna för att våga utmana och ifrågasätta dem. Kort sagt - att tänka och göra ”det rätta”.

 
Till struntpratets lov

ISBN 978-91-977558-1-8

Förlag: Litografen Vinslöv AB

Utgiven: 2009