I Hagdals smak.

(Redaktörer: Gunnar Lindqvist och Viveka Adelswärd.)

Medverkande författare: Gunnar Lindqvist, Viveka Adelswärd, Johnny Ludvigsson, Bengt Sandin, Martin Lind, Elisabeth Lagerfelt, Inga Wallenquist, Marie Lönneskog Hogstadius och Lasse Frisk.

Viveka Adelswärd: Hade Hagdahl humor? Sidorna 133-152.

I denna volym, utgiven i samarbete med Hagdahlsakademien i Linköping, möter vi den store matkännaren Hagdahl utifrån dagens perspektiv. Av många betraktas han som det svenska kökets främsta namn. Men Hagdahl var inte bara matkännare, han drev ett mönsterjordbruk och arbetade som fattigläkare i Stockholm. Men det är för sin mer än 1000 sidor omfångsrika bok han blivit legendarisk. Boken är illustrerad.

 
Till struntpratets lov

ISBN 978-91-7331-221-9

Förlag: Carlsson bokförlag

Utgiven: 2009