Signums svenska kulturhistoria. 1900-talet

(Redaktör: Jakob Christensson.)

Medverkande författare Viveka Adelswärd, Martin Alm, Åsa Bergenheim, Henrik Björck, Jakob Christensson, Lars-Åke Engblom, Olle Hagman, Kia Hedell, Mats Hellspong, Orsi Husz, Johan Fornäs, Hans Albin Larsson, Orvar Löfgren och Svante Nordin.

Viveka Adelswärd: Tilltalsproblem och språkklyftor. Sidorna 500-520.

1900-talet, folkhemmets, stadsplaneringens, skolreformernas, konsumismens, den sexuella frigörelsens, tekniktrons och miljötänkandets mångskiftande århundrade, är ämnet för den avslutande delen av Signums svenska kulturhistoria. Media och då inte minst etermedia får stor plats i flera bidrag, men liksom i tidigare delar är ämnesbredden stor. Vi får som läsare bekanta oss med bland annat vår tids tro- och vetandedebatter, turismens och resandets utveckling, idrott, mångkultur, sjukvård, synen på sex, film, populärmusik och ungdomskultur, körsång, bilism och språkets intimisering. En rad välskrivande och kända ämnesexperter ger oss perspektiv på en motsägelsefull epok som nätt och jämnt hunnit bli historia.

 
Till struntpratets lov

ISBN 978-91-87896-98-9

Förlag: Signum

Utgiven: 2009