Alltför adlig, alltför rik, alltför lättjefull" - Jacques d'Adelswärd-Fersen.

År 1923, i sitt vackra hus på Capri, löser den franske författaren Jacques d'Adelswärd Fersen upp 5 gram kokain i ett glas champagne. Han tömmer glaset och avslutar därmed sitt liv. endast 43 år gammal. Tjugo år tidigare hade han varit omtalad i Paris salonger – för sin skönhet, sin begåvning och sin förmögenhet. Men efter att ha dömts för "förförelse av minderåriga" var han inte längre välkommen i Paris. Han slog sig ner på Capri där inställningen till homosexualitet var mindre fördömande. Han träffade sin livskamrat Nino och han fortsatte sitt skrivande.

Men vem var han? Och varifrån kom den förmögenhet som gjorde det möjligt för honom att göra långresor och att bygga Villa Lysis med sina terrasser, sina utsikter och sin opiumhåla? Och varför bar han ett efternamn som klingar svenskt?

Viveka Adelswärd har letat efter svar i släktens familjearkiv och bland artiklar i samtida press.

 

Människans ansikten

Carlsson Bokförlag

Utgivningsår: 2014

ISSN 978 91 7331 647 7


Tillägg till "Alltför adlig, alltför rik,
alltför lättjefull" - Klicka här